منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج کمی ابری و دمای آن 29 درجه سانتیگراد و هوا آرام است. وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج کمی ابری در بعد از ظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 30 و کمینه دما 15 درجه سانتیگراد خواهد بود. مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون صاف و دمای آن 27 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت جنوب پیش بینی می شود. وی گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و بیشینه دما 29 و کمینه دما 13 درجه سانتیگراد خواهد بود. مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای طالقان نیز هم اکنون کمی ابری و دمای آن 26 درجه سانتیگراد و سرعت باد سه متر بر ثانیه و از سمت جنوب غرب است. رحمانیان تصریح کرد: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و بیشینه دما 26 و کمینه دما ده درجه سانتیگراد خواهد بود.