به نقل از پی ای تک ، شرکت مایکروسافت مجموعه پروازهای آزمایشی یک گلایدر مینیاتوری خودکار را تمام کرده است. این گلایدر بدون موتور و یا کنترل از راه دور می تواند پرواز کند.به عبارت دیگر گلایدر با تکیه بر نوعی از موج های هوا در ارتفاع کم ، در آسمان می ماند که در حقیقت تقلیدی از رفتار پرندگان است.در این گلایدر از هوش مصنوعی استفاده شده است. به عبارت دیگر اطلاعات درباره محیط نیز به وسیله سیستم های موجود در دستگاه جذب می شوند و براساس آنها اعمالی انجام می شود تا هواپیما در آسمان به پرواز ادامه دهد.این هواپیما حدود 16 فوت عرض و 12.5 پوند وزن دارد. همچنین با باتری کار می کند.هواپیمای مایکروسافت در صحرای ایالت نوادا آزمایش شده است.